سیستم ضد سرقت TESLA3

30,000,000 ریال

در انبار
مدت زمان تحویل 3 الی 7 روز
عنوان انگلیسی وارد نشده است
ویژگی شاخص وارد نشده است

سیستم ضد سرقت TESLA3 مجهز به کیلس استارت لمسی داخل خودرو و استارت از راه دور می باشد، برای استارت از راه دور سیستم ایموبالیزر خودرو باید به صورت دائم غیر فعال شود به همین دلیل با قطع سیم دزدگیر های موجود در بازار، خودرو به راحتی روشن می شود و امنیت خودرو صفر می شود، طراحی این دزدگیر به صورت دو ماژوله که یکی دزدگیر عادی و یک ماژول کوچک مخفی 3*4 سانتی متر جهت نصب در پشت گل گیر یا مکان مخفی برای قطع برق رله دوبل و… تعبیه شده که با دزدگیر اصلی به صورت بی سیم در ارتیاط است و با خارج کردن کل مجموعه دزد گیراصلی، باز هم خودرو روشن نمی شود و شخص دزد را از سرقت خودرو منصرف می کند میتوانید از دو یا چند ماژول مخفی استفاده کرده که با دزدگیر اصلی در ارتباط بوده و هریک را در جاهای مختلف مخفی کرده و برق مکان های مختلف را قطع نمایید.

1.کیلس استارت لمسی مخفی

به صورت یک صفحه خازنی شکل به ابعاد cm 1*5/1 می باشد که در پشت سینه یا داشبورد خودرو ،پشت کاچوئی بغل سوییچ یا هر مکانی که میخواهید میتوانید نصب کنید، به صورت مخفی می باشد و قابل رؤیت نیست فقط باید مکان آن را به یاد داشته باشید.

  • در حالت اول با یک بار لمس کردن محل آن به مدت 1ثانیه برق پله اول که مربوط به ضبط و ساعت و… می باشد فعال می شود با لمس مجدد برق پله دوم که مربوط به برق پشت آمپر می باشد فعال می شود و بعد از فعال شدن برق پشت آمپر به محض فشردن پدال ترمز بعد از یک ثانیه خودرو استارت زده و روشن می شود و با لمس مجدد به مدت 1 ثانیه خودرو خاموش می شود.
  • در حالت دوم با گرفتن ترمز وسپس لمس محل مورد نظر به مدت 1ثانیه خودرو مستقیم روشن می شود. توجه داشته باشید که این دزدگیر مجهز به سنسور خالصی دنده بوده و زمانی که خودرو در موقعیت دنده ها قرار بگیرد استارت غیرفعال می شود.

2.سنسور صندوق پران با پا

سنسور صندوق پران باپا ، در زیر سپر عقب خودرو نصب می شود هنگامی که دزدگیر غیرفعال باشد با لمس پا روی سنسور زیر سپر خودرو صندوق عقب باز خواهد شد.

3.فعال شدن دوربین عقب موقع راهنما زدن و دنده عقب

زمانی که خودرو روشن باشد با فشردن دسته راهنما به سمت راست یا چپ یا انتخاب حالت دنده عقب، مانیتور خودرو و دوربین عقب فعال شده تا دید بهتری نسبت به محیط عقب خودرو داشته باشید، زمان روشن بودن مانیتور سنسور ها کار نمیکنند باید صبر کنید تا مانیتور خاموش شود. 5 ثانیه بعد از خاموش کردن راهنما ها یا تعویض دنده مانیتور غیر فعال می شود. (موقع جفت راهنما مانیتور فعال نمی شود) برای فعال و غیر فعال کردن این آپشن به قسمت جدول نرم افزاری مراجعه نمایید.

4.سنسور نور

زمانی که خودرو روشن باشد و هوا رو به تاریکی باشد سنسور نور عمل کرده و چراغ های کوچک و نور پایین به صورت خودکار روشن می شود و با خاموش کردن خودرو سنسور نیز غیر فعال می شود، در هنگام ورود به تونل دیگر نیازی به روشن کردن چراغ های خودرو نیس و به صورت خودکار روشن می شود .این آپشن با تعویض نور باال و پایین نیز تداخلی با دسته راهنما نداشته و مستقل عمل می کند. برای فعال و غیر فعال کردن این آپشن به قسمت جداول نرم افزاری مراجعه نمایید.

5.هشدار باز شدن درب ها در موقع عدم حضور راننده

در حالت عادی زمانی که دزدگیر فعال باشد المپ ال ای دی نصب شده در بغل شیشه جلو چشمک میزند، به محض باز شدن غیر مجاز درب ها ال ای دی ثابت روشن می ماند وباز شدن غیرمجاز درب ها را به شما اطالع رسانی می کند تا زمانی که خودرو روشن نشود ال ای دی همچنان ثابت روشن می ماند و با روشن کردن خودرو خاموش می شود.

6.سنسور قفل کودک و صندوق پران به صورت لمسی

به صورت یک صفحه خازنی شکل به ابعاد cm 1*5/1 می باشد که در پشت رویه سینه یا داشبورد خودرو همانند سنسور سوئیچ نصب می شود . زمانی که هر چهار درب خودرو بسته باشد با لمس سنسور قفل مرکزی درب ها را بسته و با لمس مجدد درب ها را باز می کند به محض باز کردن یکی از درب ها با لمس سنسور صندوق عقب عمل می کند و قفل مکانیکی صندوق عقب حذف شده و امنیت صندوق عقب چند برابر می شود.

7 .فعال شدن دزدگیر بعد از 61دقیقه بدون بستن درب ها با ریموت به صورت خودکار

زمانی که خودرو خاموش و برق پله اول و دوم نیز خاموش باشد و هر چهار درب خودرو بسته باشد و احیانا فراموش کرده باشید دزدگیر را فعال کنید ،بعد از مدت 11 دقیقه دزدگیر خودکار فعال شده و با باز شدن اولین درب خودرو ، دزدگیر سنسور های لمسی را غیر فعال کرده و آژیر فعال می شود . ( علت فعال شدن دزدگیر وعدم بستن دربها بعد 11 دقیقه برای مواقعی هست که ریموت داخل خودرو جا بماند )

8 .درب بازکن منزل با ریموت خودرو

کلید cریموت به درب باز کن منزل اختصاص داده شده با فشردن آن به مدت 1ثانیه قفل آیفون درب منزل را باز می کند.

9 .درب بازکن پارکینگ با ریموت خودرو )خرید جداگانه(

کلید D ریموت به درب پارکینگ اختصاص داده شده است و بایک بار فشردن آن به مدت 1 ثانیه کرکره باز می شود و با فشردن مجدد به مدت 1ثانیه کرکره بسته خواهد شد و اگر بخواهید کرکره متوقف شود همان کلید را به مدت 2 ثانیه فشار دهید .

10 .درب بازکن کرکره مغازه با ریموت خودرو)خرید جداگانه(

همانند کرکره پارکینگ عمل میکند دقت کنید که برای نصب ماژول کرکره مغازه ،فاصله کرکره مغازه با کرکره پارکینگ حداقل 311متر باشد تا تداخل ایجاد نشده و ریموت هر دو کرکره را بازو بسته نکند.

ریموت دزدگیر

ریموت این دزدگیر از 4 کلید تشکیل شده است:

کلید A:
با فشردن این کلید به مدت 1 ثانیه درب های خودرو بسته ، دزدگیر فعال و سنسور های لمسی غیرفعال می شود ،بعد ازمدت 31ثانیه اگر یکی از درب های خودرو غیرمجاز باز شود بوق خودرو به صورت سه مرتبه ای هشدار داده و اگر خودرو روشن باشد بعد از سه ثانیه خاموش شده و ال ای دی به صورت ثابت روشن می ماند و اگر ماژول دوم که مجهز به سیستم پیامکی می باشد نصب کرده باشید یک پیامک با متن (درب ها غیر مجاز باز شد)به کاربر ارسال می شود .
– دقت کنید که اگر هریک از درب های خودرو به صورت نیمه باز بسته شود و اقدام به فشردن A ریموت و فعال کردن دزدگیر نمایید دزدگیر درب های خودرو را بسته و یک بوق هشدار میزند ولی دزدگیر را فعال نمی کند.
اگر کاپوت جلو غیرمجاز باز شود بوق خودرو به صورت دو مرتبه ای هشدار داده و ال ای دی به صورت ثابت روشن می ماند و اگر ماژول دوم که مجهز به سیستم پیامکی می باشد نصب کرده باشید یک پیامک با متن (کاپوت غیر مجاز باز شد)به کاربر ارسال می شود .
اگر کلید A را به مدت 3ثانیه فشار دهید خودرو روشن و مجدد 3ثانیه فشار دهید خودرو خاموش می شود توجه داشته باشید که اگر دزدگیر غیر فعال باشد باید کلید A را یک بار فشرده تا درب ها بسته شود و بعد از 5ثانیه دیگر اقدام به روشن کردن کنید.
– زمانی که خودرو با ریموت روشن شود، دزدگیر فعال شده و با باز شدن غیر مجاز اولین درب خودرو خاموش می شود .
– برای سوار شدن به خودرو و حرکت کردن فقط کافیست که کلید B ریموت را 1 ثانیه فشار داده تا دزدگیر غیر فعال شود و نیازی به لمس سنسور سوئیچ نیست.
– توجه داشته باشید تا زمانی که دزدگیر غیر فعال نشود خودرو فقط 15 دقیقه روشن می ماند وبعد از گذشت 15 دقیقه خودکار خاموش می شود .

کلید B:

با فشردن این کلید به مدت 2 ثانیه درب های خودرو باز شده و دزدگیر غیرفعال و سنسور های لمسی و صندوق پران با پا، فعال می شود.

فعال و غیر فعال کردن بوق زدن آنی موقع بستن درب ها:

برای فعال کردن بوق و غیر فعال کردن آن طبق دستورات جداول نرم افزاری، کد مربوط به آن ها را به خورو ارسال نمایید یا با فشردن پدال ترمز و لمس قفل کودک همزمان ، برای یک بار فعال و بار مجدد غیرفعال نمایید.
– دقت کنید که برای جلو گیری از مزاحمت و صدای بوق ، فقط موقع بستن درب ها بوق عمل می کند وموقع باز کردن درب ها بوق عمل نخواهد کرد. برای اطالع از وضعیت خودرو نیز طبق جداول نرم افزاری کد مربوطه را ارسال نمایید و یک پیامک حاوی متن وضعیت خودرو به کاربر ارسال می شود.
*برای هر عملیات حدود 11ثانیه باید صبرکنید(برای مثال بازو بسته کردن درب ها)
*کلید D,C نیز به درب منزل و پارکینگ اختصاص داده شده است.

با اضافه نمودن ماژول دوم مخفی به دزدگیر آپشن های زیر فعال می شود :

11.کنترل خودرو با پیامک (دستورات، مراجعه به جدول نرم افزاری)

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار دارد که سند دستگاه محسوب می شود، هنگام خرید دستگاه دقت کنید که پاکت پلمپ باشد.
سیستم کنترل پیامکی به دلیل مسائل امنیتی فقط از دو کاربر فرمان می برد که برای تعریف کاربران،

دستورات زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف کاربر 1 :کد کاربر1 موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید بعد از ارسال کردن یک پیامک حاوی متن )کاربر شماره 1 ذخیره شد( به شما ارسال می شود.
تعریف کاربر 2 :کد کاربر2 موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید بعد از ارسال کردن یک پیامک حاوی متن )کاربر شماره 2 ذخیره شد( به شما ارسال می شود .
– توجه داشته باشید که اگر فقط از یک کاربر استفاده میکنید باید هر دو کد کاربر 1و کاربر 2 را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.
– از هر کاربر که پیامکی ارسال میکنید پیامک های برگشتی از دستگاه به همان کاربر ارسال می شود
– پیامک های برگشتی از دستگاه )باز شدن غیرمجاز درب ها ،کاپوت و تماس ها ( به کاربری ارسال میشود که آخرین دستور را از آن کاربر دریافت کرده است .
-اگر با پیامک خودرو را روشن نمایید زمانی که خودرو روشن شود یک پیامک حاوی متن(خودرو روشن شد) به کاربر ارسال می شود، اگر خودرو به هر نحوی روشن نشود یک پیامک حاوی متن( خودرو روشن نشد) به کاربر ارسال می شود و اگر خودرو درموقعیت دنده قرار بگیرد یک پیامک حاوی متن(خودرو در موقعیت دنده قرار دارد ) به کاربر ارسال می شود.
-در خودرو های گیربکس اتوماتیک نیازی به نصب سنسور دنده نیست وپیامک موقعیت دنده به کاربر ارسال نمی شود.
-اگر درب های خودرو و صندوق پران با پیامک بازو بسته شود، پیامک های باز و بسته شدن درب ها وصندوق پران نیز به کاربر ارسال می شود.
بعد از تعریف کاربران نرم افزار مربوطه را از پیج تلگرام )درج در پایین صفحه ( دانلود و نصب کنید) آموزش کار با نرم افزار نیز در پیج تلگرام قرار داده شده است( سپس دستورات اولیه (مراجعه به جدول نرم افزاری ) را به دستگاه ارسال کنید اگر با گوشی معمولی کار می کنید با دستورات جدول نرم افزاری می توانید دستگاه را کنترل نمایید.

12 .ردیابی نقطه زن (عدم سیگنال دائمی و پیدا شدن با فرکانس یاب)

ردیاب طراحی شده برای این دستگاه نقطه زن بوده وحتی فرکانس یاب توانایی پیدا کردن آن را ندارد،زمانی که با فرستادن کلمه gps درخواست ردیابی میکنید دستگاه در مدت 11ثانیه مکان یابو فعال،موقعیتو دریافت، مکان یابو غیرفعال کرده و موقعیت خودرو را به کاربر ارسال می کند.

13.ارسال پیامک و تماس با کاربر در صورت باز شدن غیر مجاز درب ها ،کاپوت وصندوق عقب

14.تماس با کاربر بالمس سنسور صندوق پران با پا

اگر خودرو را در محل غیرمجاز پارک کرده باشید یا شخصی با شما کاری داشته باشد بامشاهده آرم تسال در شیشه عقب و لمس سنسور صندوق پران خودرو با شما تماس خواهد گرفت.پ

15.باز و بسته کردن درب ها با تماس تلفنی بدون هزینه پیامکی

اگر درب های خودرو بسته باشد با یک بار تماس توسط کاربر 1و2 درب های خودرو باز و اگر درب های خودرو باز باشد با یک بار تماس تلفنی ،بسته خواهد شد.
-دراین حالت پیامکی از طرف خودرو ارسال نخواهد شد. دقت کنید اگر دستور به درستی دریافت شود رد تماس میزند، اگر غیر از این باشد دستور اجرا نشده است و
باید دوباره تماس بگیرید .

16.ردیاب مخابراتی

اگر درخواست تماس از خودرو را داشته باشین ،خودرو با کاربر تماس گرفته و درصورت از کارافتادن ردیاب می توانید ردیاب مخابراتی انجام دهید.

تعریف ریموت جدید: برای تعریف ریموت جدید طبق جدول دستور آن را به دستگاه فرستاده بالفاصله خودرو بوق می زند، در این لحظه یکی ازکلید های ریموت جدید را 2ثانیه فشار داده تا تعریف شود.

( دو ریموت اصلی دزدگیر فابریک بوده و از حافظه دستگاه پاک نمی شود لطفا مراقب باشید که آنهارا گم نکنید )
تمامی دستگاه های تولید شده توسط شرکت تسال به سرور های شرکت متصل بوده و پشتیبانی تمامی دستگاه ها به صورت شبانه روزی انجام می شود.
تمامی دستگاه ها دارای گارانتی معتبربوده و با فعال شدن دستگاه یک پیامک از طرف شرکت حاوی متن تاریخ گارانتی و شرایط آن به کاربر 1 ارسال می شود اگر تا 24ساعت بعد از فعال شدن پیامکی دریافت نکردید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

0/5 (0 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم ضد سرقت TESLA3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولی یافت نشده است!

سوالات و پاسخ‌های مشتریان

هنوز هیچ سوالی وجود ندارد، اولین کسی باشید که برای این محصول سوالی مطرح می کنید.

گارانتی 1 ساله
خدمات پس از فروش وارد نشده است
لینک کوتاه محصول :