بازار اینترنتی گیلار همواره در تلاش برای جذب نیروهای توانمند، خلاق و دارای روحیه انجام کار تیمی است.

در صورتی که مایل به همکاری با ما در محیطی آرام و به دور از تنش به همراه حقوق و مزایا هستید کافی است فرم استخدام را پر کنید. گفتنی است که در حال حاضر محل فعالیت کلیه نیروها فقط در شهر رشت است.

لازم به ذکر است که پر کردن فرم استخدام به منزله تایید استخدام نیست بلکه پس از انجام بررسی های اولیه توسط کارشناسان مربوطه در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام.jpg