شکایات

برای ثبت شکایات خود از بازار اینترنتی گیلار می توانید  از طرق زیر اقدام کنید:

تماس با موبایل: 09120678958

ایمیل به: gilar.ir@gmail.com
ایمیل به:info@gilar.ir

همچنین با هماهنگی قبلی امکان مراجعه حضوری به بازار اینترنتی گیلار نیز وجود دارد.